PRODAVAČI DRVENIH RUKOTVORINA

„…tamo neki u Laginji su delali te grablje, sam vidila i bila, ma su imali tih grabalj puno. I to su ljudi kupovali, aš ni bilo plastičnih, i ni svaki to zna delat. I naredne su bile.“

(A. B., 1939., Gržini)
Mate Cvek, izrađivač drvenih rukotvorina. EMI/MEI, snimila Nikolina Rusac, 17. 6. 2020., Labin

U nedostatku materijala kakve danas poznajemo od drva se izrađivalo gotovo sve što je bilo potrebno za svakodnevni život. Pojedinci su izrađivali predmete i pomagala za svoje potrebe, a oni vještiji su ih i prodavali. Najviše ih je bilo iz područja sjeverne Istre – Ćići i Učkari. Prodavali su posude dubljene od jednog komada drva (naćve, sklede, pjate, stariće), pribor za kućanstvo (šešule, palje, žlice), drvene škrinje, zatim preslice, vretena, štapove za hodanje, različita svirala, igračke. Na području Labinštine i Žminjštine bili su poznati izrađivači cokula, jarmova, bačvi i grablji. Za grabljama za sijeno vladala je velika potražnja. Izrađivači iz sela Gradinje do Drugog svjetskog rata išli su po selima i nudili grablje od kuće do kuće te ih prodavali i na sajmovima na Labinštinii Pazinštini.

Drveni tanjuri i zdjele – detalj s izložbe