POSTAV IZLOŽBE

Prodavači limenog posuđa. Dijaozitiv na staklu, neutvrđen autor. PPMI-41729

Izložba kroz četiri tematske cjeline ukazuje na pojave i segmente iz svijeta trgovine u pokretu koja se odvijala na području Istre i bliže okolice u okviru 20. stoljeća s naglaskom na ruralne sredine. Kako se i gdje kretalo te tko je i što sve prodavao, prikazano je u prvoj i najvećoj cjelini koja naglasak stavlja na trgovinu u pokretu. Sljedeća cjelina odnosi se na sajmove kao neizostavna mjesta odvijanja trgovine, a ujedno sa značajnom društvenom ulogom. Unatoč patrijarhalnom sustavu, žene su u domeni trgovine nerijetko imale vrlo važnu i odlučujuću ulogu o čemu je riječ u cjelini o ženskoj strani trgovine. Posljednja tema odnosi se na ilegalnu trgovinu, koja je, premda tajna, oduvijek bila prisutna u svakodnevnom životu žitelja Istre.


TEMATSKE CJELINE